Pædagogisk- Psykologisk Rådgivning
 
 

Hvad er Pædagogisk Psykologisk Rådgivning?
PPR er et tilbud til børn, forældre, pædagogisk personale mv., der er bekymrede for et barns udvikling.
PPR rådgiver om spørgsmål af personlig, pædagogisk og opdragelsesmæssig karakter.

PPR undersøger, rådgiver og vejleder om småbørn, skoleelever og unge i hf og gymnasiet, der har behov for specialpædagogisk bistand.
PPRs personale består primært af psykologer og tale- og hørepædagoger.
Primære arbejdsopgaver:

At rådgive og vejlede skole og hjem
At rådgive om specialundervisning, der træder i stedet for eller supplerer almindelig undervisning
At rådgive og vejlede om placering i specialskole
Desuden har PPR en række opgaver inden for førskoleområdet.
Rådgivning og vejledning sker ved, at PPR undersøger og vurderer den enkelte elevs faglige, personlige eller sociale problemer og herefter giver forslag til, hvordan problemerne kan afhjælpes.


Skolepsykolog Peter Alving kan kontaktes på [email protected]