Til medlemmerne af CD´s venner.
Der indkaldes hermed til generalforsamling i CD´s venners forening:
Onsdag d. 18.12.2013 kl. 17.00 på skolens lærerværelse.
(børn, der skal vente på jer, når Toppen lukker, kan være i et nærliggende klasselokale)
Dagsorden:
Valg af dirigent.
Formandsberetning med CD´s mål for det kommende år ved formand Rosemarie Wedell-Wedellsborg.
Forslag fra medlemmer.
Regnskab 2013 ved kasserer Peter Stensgård.
Budget og kontingent 2014 ved kasserer Peter Stensgård.
Eventuelt.
Bedste hilsner

Formand: Rosemarie Wedell-Wedellsborg