Procedure ved optagelse:

Optagelse på Døttreskolen sker efter anciennitet på ventelisten, dog under hensyntagen til, at søskende har fortrinsret og at der tilstræbes en kønslig ligestilling i hver enkelt klasse.

Skolen tilstræber rummelighed. I forhold til optagelse vil skolen påse, at der er en sammensætning i hver enkelt klasse, som muliggør et udviklende fællesskab for alle elever.

Forud for opstart vil der være et forældreorienteringsmøde samt en besøgsdag for børnene.

Ansøgning om optagelse i skolen sker på skema, der kan downloades her
 
Skolepenge pr 1.april 2017:
Der gøres fra kontorets side venligst opmærksom på, at det vil mindske administrationsomkostningerne, hvis I er tilmeldt PBS.
 
Skolepengene pr. måned
 
Alle klasser
1. barn kr. 1800
2. barn kr. 1640
3. barn kr. 1300
4. barn gratis

SFO - Toppen: 1250 kr.
 
Der betales ikke skolepenge i juli.
Skolepengene betales over PBS.
 
Skolepengene betales månedsvis forud (senest den 5. i hver måned). I tilfælde af manglende betaling opkræves gebyr. Hvis man ikke er tilsluttet PBS-ordningen, kan indbetalingskort udleveres mod ekspeditionsgebyr.

For nye elever betales en indmeldelsesafgift på kr. 400,00 – dog ikke for yngre søskende til nuværende elever. Før skolestart opkræves et depositum svarende til en måneds skolepenge. Depositum tilbagebetales først, når alle skolebøger er afleveret.
Skolepengene betales uden hensyn til ferier og forsømmelser. Strækker en elevs fravær sig over længere tid, betales skolepenge for den måned, hvori fraværet begyndte og for de to følgende måneder. Det samme gælder for elever, der på grund af sygdom i hjemmet holdes borte fra skolen.
Fripladstilskud: Man ansøger om statens fripladstilskud i begyndelsen af skoleåret. Skemaet kan hentes på skolens kontor fra starten af maj måned.  Nærmere oplysninger vil blive sendt ud til hjemmene.

Udmeldelse skal ske skriftligt med 2 måneders varsel. Der betales derfor for den måned, hvori udmeldelsen sker og for de 2 følgende.

Udmeldelse til slutningen af et skoleår må dog være skolen i hænde inden den 1. maj, da der ellers opkræves skolepenge for august måned.