Prøveplan maj/juni 2016

De skriftlige prøver afholdes efter følgende plan:

Mandag den 2. maj
kl. 9.00-12.30 FP9 Dansk, skriftlig fremstilling
kl. 13.30-17.30 FP10 Dansk, skriftlig fremstilling
Tirsdag den 3. maj
kl. 9.00-12.00 FP9 Matematisk problemløsning
kl. 13.00-17.00 FP10 Matematik
Onsdag den 4. maj
kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning
kl. 10.00-10.30 FP9 Dansk, læsning
Mandag den 9. maj
kl. 9.00-10.00 FP9 Matematiske færdigheder
Tirsdag den 10. maj
kl. 9.00-9.30 FP9 Biologi udtræksfag
kl. 11.30-12.00 FP9 Geografi udtræksfag
kl. 14.00-14.30 FP9 Fysik/kemi udtræksfag
Onsdag den 11. maj
kl. 9.00-12.00 FP9 Engelsk udtræksfag
kl. 13.00-16.00 FP10 Engelsk
Torsdag den 12. maj
kl. 9.00-12.00 FP9 Tysk udtræksfag og frivilligt valgfag
kl. 13.00-16.00 FP10 Tysk
Fredag den 13. maj
 kl. 9.00-12.00 FP9 Fransk udtræksfag og frivilligt valgfag
kl. 13.00-16.00 FP10 Fransk
Tirsdag den 17. maj
  Forbeholdt forsøgsarbejder
   

De mundtlige/praktiske prøver:

De mundtlige/praktiske prøver afholdes inden for tidsrummet onsdag d. 1. juni - onsdag d. 22. juni 2016.

Beskikkede censorer ved de mundtlige prøver i dansk vil blive udsendt til skolerne i uge 23, dvs. i perioden mandag den 6. juni – torsdag den 9. juni 2016.

Beskikkede censorer ved de mundtlige prøver i matematik, idræt, fysik/kemi, historie, samfundsfag, kristendomskundskab og sprogfagene (dog ikke dansk) vil blive udsendt til skolerne i uge 24, dvs. i perioden mandag den 13. juni - torsdag den 16. juni 2016.

Optagelseskrav til erhvervsuddannelserne

Ansøgere til en erhvervsuddannelse skal have opnået et karaktergennemsnit på mindst 2 i henholdsvis dansk (mundtlig og skriftlig) og matematik (kun skriftlig) ved folkeskolens prøver efter afslutningen af 9. eller 10. klassetrin.

Ansøgere, der ikke opfylder karakterkravet, kan opnå optagelse på en erhvervsuddannelse ved blandt andet at aflægge en optagelsesprøve på en erhvervsskole.

For at sikre tid til afholdelse af optagelsesprøver på erhvervsskolerne vil det være nødvendigt at tilrettelægge folkeskolens prøver, så karaktererne i dansk og skriftlig matematik er videregivet til optagelse.dk den 15. juni 2016.

Det betyder følgende for tilrettelæggelsen af folkeskolens prøver:

  • Perioden for bedømmelse og fastsættelse af karakterer for besvarelser i skriftlig dansk og matematik rykkes frem. Karaktererne skal i 2016 foreligge den 10. juni og indtastes på optagelse.dk senest den 15. juni.
  • Skolerne skal tilrettelægge prøverne i mundtlig dansk således, at alle prøver i mundtlig dansk er afholdt senest den 15. juni 2016. Karaktererne fra prøverne i mundtlig dansk skal indtastes på optagelse.dk senest samme dag – den 15. juni 2016.
  • Den statsligt beskikkede censur i mundtlig dansk fremrykkes til perioden mandag den 6. juni til torsdag den 9. juni 2016 (se afsnittet ovenfor om de mundtlige prøver).