I 2007 fik skolen i forbindelse med en læsekampagne besøg af daværende undervisningsminister Bertel Haarder
Læs derom her