Skolestart
 
 
 
 


Indskoling.
Børnehaveklassens børn og forældre møder Christianshavns Døttreskole flere gange, inden der tages endelig stilling til om valget er gensidigt. Det er vigtigt for barnet, at der er ro omkring skolestarten. Børnene møder en lille uge inden alle skolens øvrige elever kommer. Her er der den fornødne ro og mulighed for at lære såvel skolens fysiske rammer samt skolens personale at kende. Den første skoledag tager de nye børn imod alle de øvrige klasser med flag. De er stolte, det er festligt.

I starten er der naturligvis en række praktiske ting, der skal læres i en ny og for 6-årige stor verden. Ting tager tid, det er vi bevidste om. Børnene arbejder i forskelligt tempo og skal lære at tage hensyn til hinanden. Ud over dansk og matematik er der temauger. På et tidligt tidspunkt skal de have sammenhængs-forståelse.

Der lægges endvidere vægt på, at børnene stimuleres musisk og kunstnerisk. Skolens lærere i disse fag underviser i børnehaveklassen.
Mål for læsning i børnehaveklassen er:

at fortælle et faktisk eller fiktivt forløb med støtte,
at anvende det mundtlige sprog aktivt med begreber og sætninger,
at en tekst har en oplevelsesværdi og en meddelelsesværdi,
at lytte aktivt til oplæsning og fortælling,
at en tekst er opbygget af ord og sætninger,
at sætningerer opbygget af ord,
at ord er opbygget af bogstaver,
at rime med ord,
at finde og skrive sit eget navn,
at kende læseretningen, at kunne opdele ord i stavelser,
at skrive og læse relevante ord og sætninger.
Ligeledes er der mål for de øvrige aktiviteter, men vigtigst er, at barnet ud over at opnå disse mål på samme tid finder tryghed og udfordringer i skolens dagligdag.