Karaktergennemsnit 2017/18

 

9. klasse FP9 FP10
Dansk Læsning 8,1 (43) - (0)
Dansk Retskrivning 8,3 (43) - (0)
Dansk Skriftlig fremstilling 7,7 (43) - (0)
Dansk Mundtlig 8,1 (43) - (0)
Matematik Mundtlig - (0) - (0)
Matematik uden hjælpemidler 7,9 (43) - (0)
Matematik med hjælpemidler 8,3 (43) - (0)
Engelsk Skriftlig - (0) - (0)
Engelsk Mundtlig 9,6 (43) - (0)
Tysk Skriftlig - (0) - (0)
Tysk Mundtlig 6,5 (15) - (0)
Fysik/Kemi Praktisk/mundtlig - (0) - (0)
Fransk Skriftlig - (0) - (0)
Fransk Mundtlig 9,3 (7) - (0)
Biologi Samlet - (0) - (0)
Biologi Skriftlig 7,8 (22) - (0)
Geografi Samlet - (0) - (0)
Geografi Skriftlig 6,5 (21) - (0)
Historie Samlet - (0) - (0)
Historie Mundtlig 9,7 (21) - (0)
Samfundsfag Samlet - (0) - (0)
Kristendom Samlet - (0) - (0)
Idræt Samlet - (0) - (0)
Fysik/Kemi/Biologi/Geografi praktisk/mundtlig 9,1 (43) - (0)