Ordensregler

 

 

  1. Christianshavns Døttreskole lægger vægt på, at omgivelserne såvel ude, som inde er i orden. Alle er ansvarlige for en venlig omgangstone.
  2. Efter sidste lektion i „hjemklassen“ stoler eleverne op, og ordensduksene fejer gulv og rengør tavle og kridtrende. Efterfølgende brugere af klasseværelset sørger selv for oprydning og opstoling. Eleverne er ansvarlige for klassens inventar. Ødelæggelse eller beskadigelse af inventar og bygninger skal erstattes af hjemmet.
  3. Klasselæreren udnævner hver uge to til tre ordensdukse. Deres navne skrives på tavlen. Alle elever har ansvar for orden, og ordensduksene for udluftning, mælk, oprydning efter spisning og for, at klasseværelset efterlades i ordentlig stand.
  4. Tyggegummi og rygning er forbudt på skolen. Hvis intet andet aftales, hører slik og drikkevarer ikke hjemme i timerne.
  5. På kirkepladsen er alle ufarlige lege tilladt. Eleverne må ikke gå over gaden, før der er givet lov af gårdvagten. Der må spilles med skumgummibolde. I gården må der ikke spilles bold før kl. 9,45. Gårdvagters anvisninger skal følges.
  6. Skolepatruljens anvisninger skal følges.
  7. Tasker må ikke ligge på gange og trapper. Overtøj og hovedbeklædning skal hænges uden for klasserne, med mindre andet er aftalt med skolelederen.
  8. Ophold ved og i skolens indgangsparti er ikke tilladt!
  9. Mobiltelefoner skal være slukket i timerne.