Christianshavns Døttreskole fra A til Z
                                                                                                                                                                                                                                        
Afgangsprøven : Orientering om folkeskolens afsluttende prøver oplysninger om regelgrundlaget. Læs mere her
Ansøgning om fritagelse : Se her
Ansøgning om optagelse : Se her
Befordringsgodtgørelse: Efter den nugældende lov ydes tilskud til befordring af elever til og fra privatskoler. Ansøgningsskema fås ved henvendelse på skolens kontor.
Bøger : Se her
Christianshavneren: Hver måned har vi indlæg i vores lokalavis Christianshavneren. Ældre indlæg kan downloades her
Fastelavn: Er en årlig tilbagevende begivenhed, som 5. klasse står for.
Folkeskolens afgangsprøver : Se her
Forsikring : Se her
Frikvarter: Der er frikvarter fra 9.45 - 10.05, 11.50 - 12.10 og 13.40 - 13.45.
Fripladstilskud: Ansøgning kan hentes på skolens kontor fra maj måned.
Gadevagter og skolepatrulje : Se her
Gallafest: Hvert år er der gallafest for udskolingens elever.
IT og mobilpolitik : Se her
Karakterer: Karakterer for 9. klasses afgangsprøve kan læses her
Kirke og skole : Se her
Konfirmation: Skolens elever bliver almindeligvis konfirmeret i Vor Frelser Kirke. Læs mere her
Ledige pladser : Se her
Legater: Se her
Lejrskole: I 6. eller 7. klasse.
Læseplan: Undervisningen på Christianshavns Døttreskole tager udgangspunkt i ”Fælles Mål” fra Undervisningsministeriet. Læs mere her
Medlemsmødet : Afholdes årligt i foråret.
Ordensregler : Se her
Prøverne: Skolen tilbyder Folkeskolens prøver i 9. klasse
Regler ved prøver: Læs mere her
Prøveplan 2016-2017 : Se her
Rejsefonden:Det er Rejsefondens formål at yde tilskud til elevers deltagelse i skolerejser, herunder først og fremmest individuelle rejsetilskud, men også til fælles arrangementer under rejser, samt i form af kollektive rejsetilskud.
SFO: Få informationer om skolens SFO her
Skole - hjem samarbejde : Se her
Skolens fødselsdag: Det er skolens fødselsdag den 2. december. Den fejres med teaterforestillinger fredag og lørdag før eller efter den 2. december.
Skolestart : Se her
Sorgplan : Se her
Traditioner : Se her
Uddannelsesvejledning: Skolens uddannelsesvejleder Jørgen Martensen træffes hver onsdag. Læs om Københavns Kommunes uddannelsesvejledning her