Skolens historie

 

 

              Niels Brock                             Henrik Frederich Schlegel

 

        Christianshavns Døttreskole stiftedes i 1799 af en kreds af borgere, der ønskede at give deres døtre en grundig undervisning og alsidig uddannelse. Den er en selvejende institution, en privat skole, hvor forældrekredsen gennem bestyrelsen har indflydelse på skolens hverdag. Den nøje forbindelse mellem hjem og skole gør, at vi kan følge hvert barn med omhu.


Skolen stræber efter at forene den gamle friskoles opdragelsesidealer med de krav, der stilles til en moderne og tidssvarende skole.

Siden 1976 har skolen haft en børnehaveklasse, og fra samme år er der optaget drenge, idet skolen gradvis er gået over til at blive en fællesskole. Skolen omfatter en ubrudt klasserække fra børnehaveklasse til 9. klasse, altså en skole i eet spor.

Til skolens 200 års fødselsdag i 1999 skrev Charlotte Bastiansen, tekstforfatter, direktør og mor til 3 børn, der har gået på Christianshavns Døttreskole, ”Alle tiders skole”. I forordet skriver Charlotte:

”Christianshavns Døttreskole er virkelig en rummelig skole i ordets bredeste betydning. Den har altid ladet sig præge af, hvad der foregik i samfundet, men har – i fredelige som voldsomme tider, gennem opsving og nedture – stedse holdt fanen højt og bevaret sin tro på potentialet i det enkelte barn og mulighederne for at pleje og udvikle dette potentiale gennem interesse, omsorg og venlig vejledning.”
Forfatteren slutter sin indledning med: ” Et stille i orkanens øje, et stabilt holdepunkt i turbulente tider. Tryg og vedholdende, men altid forandringsvillig.
Den skole ville jeg søreme gerne have gået i.”
 
Læs også her